/


.

Woodstock Middelburg “With a little help from my friends” zit er weer op. Het waren twee geweldige dagen!

We bedanken iedereen die, op welke wijze dan ook, heeft meegeholpen een succes van het festival te maken. En bezoekers, hartelijk dank voor jullie gezellige aanwezigheid!

Veel dank ook voor alle donaties en sponsoring! We hopen dat we een mooi bedrag hebben ingezameld. Zodra het totaalbedrag voor TeamUp bekend is, zullen we jullie daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Overigens kan er via deze website nog tot 1 juli gedoneerd worden.

En misschien tot volgend jaar!

Met hartelijke groet,


Bestuur stichting Home of Jazz and Blues,

Anneke Meijering, Maurits Portier, Renny Minnaert en Johan Wattel


Foto: RK Fotografie
“Benefietconcert t.b.v. WAR CHILD”

Stichting Home of Jazz & Blues is van voornemens om een benefietconcert te organiseren t.b.v. van :

TEAMUP VOOR GEVLUCHTE KINDEREN WERELDWIJD.


War Child, Save the Children en UNICEF Nederland hebben hun ervaring en expertise gebundeld in TeamUp: het programma voor gevluchte kinderen in Nederland - en daarbuiten.

Wereldwijd zijn meer dan 70 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. De helft hiervan is kind. Zij zijn blootgesteld aan onderdrukking, verlies en angst. Dit heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Daarom bundelden we met Save the Children en UNICEF Nederland onze ervaring en expertise in het programma TeamUp om gevluchte kinderen met sport- en spelactiviteiten sociaal en emotioneel te ondersteunen.

Gevluchte kinderen zijn blootgesteld aan onderdrukking, verlies en angst. In het nieuwe land van aankomst hebben ze te maken met nieuwe stressfactoren; mogen we blijven? Maak ik hier vrienden? Is de taal niet te moeilijk om te leren? Veel kinderen zijn bang en onzeker geworden. Stil en teruggetrokken of juist agressief. Over het algemeen vinden ze het moeilijk om mensen te vertrouwen.

TeamUp biedt gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten zodat kinderen van 6 tot 18 jaar leren hoe ze met hun gevoel moeten omgaan. De vaardigheden die ze bij ons opdoen, zijn gekoppeld aan sociaal-emotionele thema’s. Die komen weer van pas in hun dagelijks leven.